Nederlandse ambassade in Athene, Griekenland

Algemene informatie over wonen en werken in Griekenland

Algemene informatie om u “op weg” te helpen.

Geprobeerd wordt om de informatie zo recent mogelijk te houden, maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom adviseren wij om ook contact op te nemen met de Griekse ambassade in Den Haag en met de lokale autoriteiten van uw toekomstige woonplaats. De Nederlandse ambassade kan niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie niet of niet geheel correct is.

Eigen bedrijf

Als wordt overwogen een eigen bedrijf in Griekenland te beginnen, dan wordt aangeraden informatie in te winnen bij een kamer van koophandel in de regio waar het bedrijf zal worden gevestigd. Deze kan inlichtingen verstrekken over de verschillende procedures, voorschriften en mogelijkheden. Het is aan te bevelen een terzake goed bekendstaande advocaat in te schakelen die het hele proces kan begeleiden.

Gezondheidszorg

Door de nieuwe zorgverzekeringswet in Nederland m.i.v. 1 januari 2006 kunt u zich over uw eigen situatie in Nederland het beste informeren via de websites: www.zorgverzekering.org en www.independer.nl. Op deze sites kunt u doorklikken naar informatie over de zorgverzekering en het buitenland.

De grootste Griekse ziektekostenverzekering is het IKA. Naast het IKA zijn er nog een aantal kleinere ziekenfondsen, afhankelijk van de bedrijfstak waar men werkzaam is. Over de Griekse ziektekostenverzekeringen kunt u informatie vinden op de website www.eopyy.gov.gr en dan doorklikken naar de Engelse versie.

Onroerend goed

Aankoop van grond of onroerend goed is evenals in andere landen een juridisch gecompliceerde handeling. Hierdoor is het ook hier zeer aanbevelingswaardig om indien wordt besloten tot aanschaf van grond of onroerend goed over te gaan, een terzake goed bekendstaande advocaat in te schakelen die het gehele proces kan begeleiden.

Huurhuizen kunnen door tussenkomst van een makelaar worden gevonden. Ook wordt via advertenties in de diverse kranten een ruime selectie huurhuizen aangeboden. Het verdient aanbeveling om alvorens het huurcontract te ondertekenen dit aan een terzake kundig advocaat voor te leggen.

Rijbewijzen

Het Nederlandse rijbewijs is geldig in Griekenland.

Scholing

Aan enkele scholen wordt Nederlandse taal- en cultuurles gegeven Aan certificaat examens kan desgewenst worden deelgenomen. Zie voor meer informatie http://www.snob.nl Op aanvraag het adres van de dichtstbijzijnde NTC-school aan u worden doorgegeven.

Verblijfsvergunning/ registratie kaart

Onderdanen van de Europese Unie die zich in Griekenland willen vestigen, moeten in het bezit te zijn van een registratie kaart. Op vertoon van een arbeidsovereenkomst of een aantoonbare bron van inkomsten en een geldig paspoort kan deze vergunning bij de lokale vreemdelingenpolitie worden aangevraagd. Het kan voorkomen dat een medische keuring moet worden ondergaan.

Verhuisboedel

Wij raden u aan voor uw definitieve vertrek uit Nederland contact op te nemen met de Griekse ambassade en/of Griekse consulaten. Burgers van de Europese Unie kunnen bij vestiging in Griekenland huisraad en één auto rechtenvrij in Griekenland invoeren. Bij de Grieke ambassade en/of Griekse consulaten kunt u de benodigde documenten verkrijgen voor de invoer van uw auto.

Websites

Werkvergunning

Voor onderdanen van de Europese Unie is een werkvergunning niet noodzakelijk.

Werkgelegenheid

Griekenland kent een groot aantal werkelozen. De ambassade kan niet bemiddelen bij het vinden van werk. In de zomermaanden stijgt het werkaanbod in de toeristensector op met name de druk bezochte eilanden.

In een aantal kranten worden personeelsadvertenties gepubliceerd:

  • Athens News: www.athensnews.gr
  • Kathimerini/International Herald Tribune: www.ekathimerini.com
  • Chrisi Efkairia: www.xe.gr