Nederlandse ambassade in Athene, Griekenland

Economie en Handel

De afdeling Economie en Handel vervult een liaison rol op economisch niveau tussen Nederland en Griekenland, zowel in de publieke als in de private sector.

De afdeling Economie en Handel rapporteert aan de Nederlandse overheid over financiële, economische en sociale ontwikkelingen in Griekenland. Verder is de afdeling goed op de hoogte van onder andere de Griekse macro-economische situatie, de pragmatische zakenwereld, het handelsbeleid en de Griekse positie ten opzichte van diverse EU en internationaal georiënteerde zaken. De afdeling volgt de ontwikkelingen op het gebied van export, werkgelegenheid en sociale zaken, financiële dienstverlening, retail en industrie, agribusiness, energie, infrastructuur, scheepvaart, transport, natuur management en milieu.

Een andere kerntaak is economische belangenbehartiging van Nederlandse bedrijven en collectieve belangen in Griekenland. De afdeling dient als instrument voor de verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie en voor handelsbevordering in Griekenland. Bedrijven ontvangen individuele ondersteuning en advies over onder meer de economische situatie, hernieuwde kansen, opzetten van een bedrijf, exportmogelijkheden, nieuwe zakenrelaties, oplossen van vraagstukken en het investeringsklimaat. Hierop aansluitend organiseert de afdeling, voor zowel Nederlandse als Griekse partijen, bedrijfsbezoeken en netwerkevenementen.

Contact
Hoofd: Dhr. Cas van der Horst
Tweede secretaris (economie en handel): Dhr. Maarten de Vries
Economie en Handel beleidsmedewerker: Mw. Siwarde J. Sap

T. +30 210 7254930
ath-ea@minbuza.nl